Роль уряду: вплив на макроекономіку - страница 7

^ 5.4 Крива сукупної пропозиції
В довготерміновій перспективі крива сукупної пропозиції вертикальна , а в короткотерміновій перспективі крива сукупної пропозиції має низхідний характер.
^ 5.4.1 Чому крива сукупної пропозиції вертикальна в довготерміновій перспективі
В довготерміновій перспективі пропозиція економікою товарів та послуг залежить від пропозиції капіталу та праці і від наявних виробничих технологій для перетворення капіталу в товари та послуги. Оскільки рівень цін не впливає на ці довготермінові визначники ВВП, то крива довготермінового попиту є вертикальною.

Пам’ятайте, що крива пропозиції і для окремих продуктів має висхідний характер: вона залежить від відносних цін або від порівняльних ціни товару або послуги порівняно з іншими цінами в економіці. Якщо ціна на товар збільшується відносно до інших, ресурси переміщаються у виробництво цього товару.

Мал.7. Крива довготермінової сукупної пропозиціїP1
^ 5.4.2 Чому може змінюватись крива довготермінової сукупної пропозиції
Крива довготермінової пропозиції показує природний рівень виробництва. Вона показує, що виробляє економіка, коли безробіття знаходиться у своїх природних і нормальних межах. Це ті обсяги виробництва, до яких тяжіє економіка в довготерміновій перспективі.

Будь яка зміна в економіці, що зачіпає природний рівень виробництва, змінює криву довготермінової пропозиції. Приміром, зростання капіталу збільшує продуктивність праці. На довготермінове зростання впливає багато факторів, включаючи політику щодо заощаджень, інвестицій, освіти, технології і т.п. Оскільки зміна одного з цих факторів змінює спроможність економіки виробляти товари та послуги, то вона і змінює криву довготермінової пропозиції.

Розташування кривої довготермінової пропозиції також залежить від природного рівня безробіття. Наприклад, зростання мінімальних зарплат підвищить природний рівень безробіття і зсуне криву довготермінової пропозиції вліво.
^ 5.4.3 Чому крива сукупної пропозиції в короткотерміновій перспективі має висхідний характер
Ключовою відмінністю між короткотерміновою та довготерміновою перспективами є сукупна пропозиція. В короткотерміновій перспективі крива сукупного попиту має висхідний вид. Тобто, за один-два роки зростання загального рівню цін в економіці має тенденцію підвищувати пропозицію товарів та послуг, і навпаки.

Існують три пояснення висхідного вигляду кривої сукупного попиту в короткотерміновій перспективі. Однак, всі три теорії сходяться в одному: недосконалість окремого ринку змушує пропозицію в кожній економіці поводитися по-різному в коротко - та довготерміновій перспективі. Так трапляється, коли рівень цін відрізняється від того, на що очікували люди. Коли рівень цін перевищує очікуваний, виробництво зростає вище свого природного рівню, а коли рівень цін падає нижче очікуваного, то виробництво знижується нижче природного рівня.

Три теорії :

Відзначте, що згідно кожної з цих теорій, проблема є тільки тимчасовою. В кінцевому рахунку, коли люди пристосовують свої сподівання до зміни, то непорозуміння виправляються і номінальні зарплати та ціни пристосовуються один до одного. Таким чином, в довготерміновій перспективі, крива сукупної пропозиції має вертикальний вигляд.
^ 5.4.4 Чому крива короткотермінової пропозиції може змінюватись
Багато подій, які змінюють криву довготермінової пропозиції, змінюють також і криву короткотермінової пропозиції. Однак, на криву короткотермінової пропозиції впливають ще й очікування людей щодо рівня цін.

Наприклад, коли люди очікують високого рівня цін, вони добиватимуться високого рівня зарплат. Високі зарплати збільшують витрати фірми, і при будь-якому фактичному рівні цін скорочують товари і послуги, пропоновані фірмою. Тобто, очікуваний високий рівень цін зменшує пропозицію товарів та послуг. Очікуваний низький рівень цін збільшує пропозицію товарів та послуг.

Вплив сподівань на розташування кривої короткотермінового впливу поєднує економічну поведінку в короткотерміновій а довготерміновій перспективі. В короткотерміновій перспективі сподівання фіксовані. Але в довготерміновій перспективі сподівання пристосовуються, і змінюють криву короткотермінової пропозиції. Таким чином економіка несподівано опиняється на перетині кривої сукупного попиту і кривої довготермінової сукупної пропозиції.

4556984509867985.html
4557116050041082.html
4557238803908981.html
4557334273796239.html
4557410392473704.html